April 2021 Wijziging regels doorverhuizen

NIEUWE INFORMATIE Doorschuifregeling is van start gegaan. Let op: Bo-Ex heeft besloten dat doorschuiven vanwege de gehorigheid van de woningen alleen mogelijk is voor huishoudens van maximaal 2 personen. De Toekomstclub is daar niet blij mee, maar er is wel een mooie oplossing gekomen. Bent u met meer dan 2 personen dan kan Bo-Ex kijken naar de mogelijkheid van een andere woning in Lombok. Dit heet maatwerk. Tel.nr. Bo-Ex: 030-2827888.

Januari 2021 informatie over doorverhuizen binnen Complex 507

Informatie over verhuizen en doorverhuizen binnen Complex 507 kunt u lezen in deze brief. Wilt u verhuizen of doorverhuizen in Complex 507 dan is het belangrijk om de brief goed te lezen. Binnenkort komen de eerste woningen vrij. Brief-doorverhuizen-in-Complex-507 Download

Als u op de hoogte wilt worden gehouden over vrijgekomen woningen vul dan het inschrijfformulier in. Dit formulier kunt u op verschillende manieren inleveren:

– In een gesloten envelop bij Kanaalstraat 159.
– Per mail de gevraagde gegevens mailen naar info@toekomstclub507.nl.
– Maak een foto van het ingevulde formulier en verstuur deze via Whatsapp naar het nummer van Toekomstclub507: 06-17 89 75 08. Inschrijfformulier-verhuizen-in-Complex-507 Download

Veilig werken en rechten voor bewoners van 507 tijdens Corona

Vanaf 19 maart heeft Toekomstclub 507 samen met Bo-Ex aan een veiligheidsprotocol Covid-19/Corona gewerkt. Dit is nu af.

In onderstaande PDF kunt u het corona-protocol lezen.
Dit is het veiligheidsprotocol gedurende het groot onderhoud/renovatie in tijden van Corona COVID-19

Inmiddels is hier per een ‘addendum’ (toevoeging) met wijzigingen aan toegevoegd.
http://toekomstclub507.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-1-projectprotocol-veiligheid-i.r.t.-Covid-19-Complex-507.pdf

Over het corona protocol
Per 1 mei wordt er in Complex 507 tijdens de renovatiewerkzaamheden en warme opnames door het bouwteam, de bewonersconsulenten en Bo-Ex gewerkt met deze regels.

De bewoners hebben een groot aantal rechten, waardoor zij voor eigen veiligheid kunnen zorgen tijdens deze Coronaperiode. De bewonersconsulenten, het bouwteam en Bo-Ex zijn verplicht deze rechten met hen te bespreken en uit te  voeren. Een belangrijk onderdeel is een telefonische intake om te bespreken met u of en hoe u mee kunt doen aan de renovatie, indien u kwetsbaar door ziekte, ouder dan 70 of angstig bent voor Corona. 

Iedere bewoner, wiens huis tijdens de Coronaperiode aan de beurt is, zal eerst dit gesprek voeren met de bewonersconsulent. De eerste straten waar nu een inventarisatie wordt gevoerd zijn, de Van Heutszstraat, Ternatestraat, Bandoengstraat, Bantamstraat, Semarangstraat, en eerste helft Kanaalstraat.

U krijgt eerst een brief als u aan de beurt bent, daarna wordt u gebeld. Bij het telefonisch gesprek met de bewonersconsulent, kan als u dit aangeeft een tolk ingezet worden, maar ook een vertrouwenspersoon, een specialist van Volksgezondheid of iemand van de Toekomstclub 507.

De bewonersconsulenten kunnen u hierover informeren; 0612676737
Of iemand van de Toekomstclub 507; 0617481268

In onderstaande PDF kunt u het corona-protocol lezen:
Dit is het veiligheidsprotocol gedurende het groot onderhoud/renovatie in tijden van Corona COVID-19

Het addendum:
http://toekomstclub507.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-1-projectprotocol-veiligheid-i.r.t.-Covid-19-Complex-507.pdf

Nieuws over coronavirus en de renovatie. (Nieuwsbrief Complex 507 – 26 maart 2020)

BELANGRIJKE VRAAG AAN U, ONDERAAN IN DEZE BRIEF !

BESTE BEWONERS VAN COMPLEX 507
Het is een zware en onzekere periode. Dagelijks zien we berichten en nieuwe maatregelen om een te snelle verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Veel mensen hebben vragen en zorgen over hoe het leven goed en veilig te organiseren. HEEFT U VRAGEN OF ZORGEN OF HULP NODIG BIJ BOODSCHAPPEN DOEN OF ANDERE DINGEN ? LAAT HET ONS WETEN WE GAAN ONS BEST DOEN U TE HELPEN. App of bel Toekomstclub 507 / Wishingwellwest: 0617481268

GAAT DE RENOVATIE DOOR?
Ook zijn er natuurlijk veel vragen over de start van de renovatie van de huizen in Complex 507. De Toekomstclub heeft BO-EX gevraagd de renovatie een maand of een half jaar uit te stellen totdat het mogelijk is mensen op immuniteit te testen en we meer weten over het verloop van het coronavirus. Oudere en zieke bewoners kunnen dan beter beschermd blijven. BO-EX geeft aan dat ze met extra maatregelen het risico op besmettingen zo goed mogelijk beperken. We begrijpen dat BO-EX, de aannemer en bewoners ondanks het virus de wens hebben om toch door te gaan. Er is daarom afgesproken elke dag en week te kijken hoe het gaat met de bewoners en het verloop van het virus en de richtlijnen van het RIVM te volgen. Het kan zijn dat de overheid/RIVM aangeeft dat renovatie niet meer mag of dat teveel bouwvakkers ziek worden of dat teveel bewoners in teveel blokken niet meer mee kunnen doen.

BO-EX ZAL STARTEN OP 6 APRIL MET DE AANPAK VAN DE EERSTE BLOKKEN in de van Heutszstraat. Ze doen dit in nauw overleg met bewoners per blok van 5 huizen. Woont u in deze blokken, dan heeft BO-EX al contact opgenomen met u. Heeft u toch vragen of twijfels bel of mail de Toekomstclub 507 ; 0617481268 of info@toekomstclub507.nl de bewonersconsulent: 06-12676737 of consulentencomplex507@gmail.com.

SPECIALE VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN LANGER IN LOGEERWONING
BO-EX wil door ontsmetting van de logeerwoningen en de renovatiehuizen de risico’s voor bewoners en bouwvakkers beperken. En hulp bieden aan bewoners die in de problemen komen met het alleen inpakken of verhuizen. U kunt dan met zo min mogelijk contact met andere mensen naar uw logeerwoning. Door de extra maatregelen zal het verblijf in de logeerwoning nu 6 tot 8 weken zijn. Waar ouderen of chronisch zieke bewoners wonen die niet mee kunnen of willen doen vanwege het coronavirus, en dus thuis moeten blijven zal BO-EX dat blok van 5 huizen overslaan.

VEILIGHEID VOOR KWETSBARE GROEPEN 70+ (CHRONISCH ZIEKE MENSEN) EN (MANTEL)VERZORGERS
Het RIVM raadt deze mensen aan voorlopig heel voorzichtig te zijn, bij voorkeur thuis te blijven en geen onnodig fysiek contact te hebben met andere mensen. Volgens het RIVM/overheid is besmetting met het corona virus voor u gevaarlijker wanneer u 70+ bent of een (chronische) ziekte heeft. Ook kan een reden zijn dat u mantelzorger bent voor een kwetsbare bewoner of u angst heeft voor besmetting. Daarom hebben alle bewoners recht te besluiten vanwege het coronavirus de renovatie in hun huis uit te stellen, of extra maatregelen en hulp bij BO-EX aan te vragen. Neem dit serieus. Het is erg belangrijk om goed over de risico’s van het Corona virus te lezen of goed geïnformeerd te worden. U kunt advies vragen bij de huisarts, specialist, familie, vrienden, andere hulpverleners, de Toekomstclub 507 of de bewonersconsulent. Ook kan hiervoor een tolk ingezet worden via BO-EX. Er is afgesproken dat Bo-EX of de aannemer nooit bewoners onder druk mag zetten om mee te doen.

BELANGRIJKE VRAAG AAN U : KUNT U NIET MEEDOEN AAN DE RENOVATIE VANWEGE HET CORONAVIRUS ?

  1. BENT U OF UW HUISGENOTEN 70 JAAR OF OUDER?
  2. HEEFT U OF U HUISGENOOT EEN CHRONISCHE ZIEKTE ? OVERLEG MET UW SPECIALIST OF HUISARTS ! Volgens het RIVM is het coronavirus in combinatie met de volgende chronische ziektes gevaarlijk: Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes, ernstige nieraandoening, verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na een orgaantransplantatie, bloedziekten, bij afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten en bij hiv. OF BENT U ZWANGER?
    (Vanwege privacy/AVG hoeven wij niet te weten welke medische aandoening u heeft.)
  3. BENT U (MANTEL)ZORGER / VERZORGER VAN EEN OUDER OF (CHRONISCH) ZIEK IEMAND ?
  4. OF IS HET DOOR HET CORONAVIRUS OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK OF GEWENST OM IN UW HUIS TE RENOVEREN ?

LAAT HET ONS ZO SNEL MOGELIJK WETEN : APP SMS OF MAIL NAAR: TOEKOMSTCLUB 507 MET DE TEKST: JA, 1 OF MEER VAN DEZE PUNTEN SPELEN BIJ MIJ, MET DAAR BIJ U NAAM EN ADRES ! NAAR (06-17897508 / info@toekomstclub507.nl)

BIJ VRAGEN KUN U BELLEN MET DE TOEKOMSTCLUB 507, 06-17481268 (Else) of 06-16960758 (Harriet).

GROET VAN TOEKOMSTCLUB 507 : Eloy Schouten, Omar el Amraoui, Harriet van Oostveen, Michel Post en Else Huisman.
p.s. U bent niet verplicht hier aan mee te doen, maar het helpt ons om een veilig en werkbaar plan te maken !