Nieuwsbrief Bo-Ex en TC507 is uit

De ‘koude’ opnames staan voor de deur. De aannemer, de installateur en een bewonersconsulent (van TC507 en Bo-Ex) gaan langs de deuren om in alle woningen de technische situatie op te nemen, bewoners te informeren over de plannen (ook over zelfbeheer) én te vragen wat u van de planning vindt. Daarnaast heeft Bo-Ex een overeenkomst gesloten met aannemer Plegt-Vos over de aanpak van het Complex. Daarin is geregeld onder welke voorwaarden Plegt-Vos straks de aannemer zal worden indien de bewoners straks bij de draagvlakmeting ‘ja’ zeggen tegen het plan.

De nieuwsbrief van april 2019

Bouwkundig onderzoek is klaar

Het bouwkundig onderzoek is klaar. Je kunt deel 1 en deel 2 van het rapport downloaden via deze links:

Rapport technische onderzoek Complex507 deel 1

Rapport technische onderzoek Complex 507 deel 2 (scores)

Zoals we al wisten verkeren onze woningen in een slechte staat van onderhoud. Het goede nieuws is dat de fundering en de bouwmuren stabiel en goed zijn. Wie nog dacht dat het complex gesloopt moet worden: dat gaat niet gebeuren.

Nieuwsbrief februari 2018

In deze nieuwsbrief de agenda van de bewonersavond van 6 maart 2018 om half 8. Verder: de directe van Bo-Ex geeft groen licht voor het werken in een bouwteam. Dat betekent dat er op korte termijn enkele woningen bij wijze van proef zullen worden opgeknapt. Deze zullen tevens gaan dienen als modelwoning. Verder is er groen licht om het idee van meer zeggenschap voor de bewoners over de toekomst van de buurt verder uit te werken.
Gezamenlijke nieuwsbrief Toekomstclub507 en Bo-Ex- februari 2018