Groengroep

In Lombok-oost leeft bij veel bewoners de sterke wens om de leefbaarheid van de wijk te verhogen. Een aantal bewoners heeft daarom de Groengroep opgericht.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Folder voor je tuin

Folder voor je balkon

Doel

Naast het behouden en uitbreiden van het bestaande groen, willen wij iets doen tegen het vele zwerfvuil in de wijk. Niet alleen omdat een schone wijk met meer groen een prettiger leefomgeving betekent, maar ook vanwege biodiversiteit, het milieu en klimaat. Onze wijk kent een grote hoeveelheid zwerfvuil dat gemakkelijk in het oppervlaktewater komt. Klimaatverandering  zorgt voor zeer natte en droge periodes. Meer groen levert een bijdrage aan waterbeheer.

Met een aantal initiatieven wil de Groengroep een bijdrage leveren aan:

  • Waterbeheer. Groenvoorzieningen helpen om water op te vangen tijdens natte perioden en om droge perioden te overbruggen zonder al te veel blijvende schade.
  • Biodiversiteit. Met het doordacht behouden en uitbreiden van groen worden vogels, vlinders, bijen en egels aangetrokken. Zo helpen we de biodiversiteit te verhogen.
  • Een prettige leefomgeving. Meer natuur in de leefomgeving levert meer welzijn op voor de bewoners.

Aanpak

Om onze initiatieven realiteit te maken willen we in overleg met verhuurder Bo-Ex, de gemeente en bewoners van Complex 507 de krachten bundelen. Alleen samen kunnen er blijvend verbeteringen worden gerealiseerd. Wat ons betreft kan dit alles succesvol zijn als de gemeente regelgeving handhaaft, Bo-Ex initiatieven (materieel) ondersteunt en er draagvlak bij de bewoners is voor zelfbeheer met betrekking tot het groen. Dit laatste hopen wij met het starten van Groengroep 507 aan te tonen.

Projecten

Boomspiegel Plantdag

Vanuit het Initiatievenfonds heeft Groengroep507 geld gekregen voor het beplanten van verwaarloosde boomspiegels binnen Complex507. Een boomspiegel is een stukje grond rondom een boom, zonder gras of bestrating. We hebben gekozen voor vaste planten en bloembollen die goed zijn voor vogels, vlinders en bijen en weinig onderhoud nodig hebben. Op 18 oktober hebben we met hulp van veel bewoners veertig boomspiegels beplant met biologisch gekweekte vaste planten. Het is nu aan de bewoners om deze boomspiegels te onderhouden. Dit houdt in dat er af en toe water gegeven wordt, en uitgebloeide stengels in het voorjaar worden afgeknipt, zodat de planten weer opnieuw kunnen opkomen.

Afvalbakken in zelfbeheer

We hebben veel last van zwerfafval in onze wijk. Voor een groot deel is dit afkomstig van de Kanaalstraat. Op sommige plekken, bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen, is het erger dan op andere plekken. Aanpak van zwerfafval zal op meerdere fronten moeten gebeuren.

Een eerste stap is in samenwerking met de gemeente gezet: de gemeente zal als experiment een aantal extra afvalbakken plaatsen, verspreid in Complex507. Deze afvalbakken zullen wij als bewoners in zelfbeheer nemen. Dit betekent dat de vuilniszakken door bewoners vervangen worden. De locaties van de afvalbakken bepalen we in overleg met aanwonenden. Er zal dus nooit zomaar een afvalbak voor je deur geplaatst worden.

De afvalbakken zijn vooral bedoeld voor het rapen van zwerfvuil door bewoners. Zo kunnen wij onze eigen straten makkelijker schoonhouden.

Contact

Heb je wensen, ideeën of wil je meehelpen de buurt groener en schoner te maken? Stuur dan een e-mail naar groengroep507@gmail.com.

.