Vergaderingen

Informatie mogelijke statutenwijziging volgende ALV

Als de draagvlakmeting voor zelfbeheer wordt gehaald, dan worden deze vernieuwde statuten voorgelegd op de eerstvolgende ledenvergadering na de draagvlakmeting

De stukken van de ALV van 2 oktober 2019
1. Uitnodiging
2 Onderhandelings-resultaten
3 De gebruikte sheets (als pdf)
4 Notulen (zijn bijna klaar)

—————————————-

De stukken voor de ALV van 12 maart 2019
  1. Uitnodiging ALV 12 maart 2019
  2. Statuten van de vereniging Toekomstclub 507
  3. Financieel overzicht 2018
  4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de TC507 van 12 maart 2019

—————————————–

De stukken van de ALV van 6 maart 2018

  1. Vragen en antwoorden op de ALV van 6 maart 2018
  2. Uitnodiging bewonersavond 6 maart 2018
  3. PowerPoint presentatie bewonersavond 6 maart 2018


—————————————-

Verslag bewonersavonden 10 & 11 oktober 2017
Tijdens twee bewonersavonden op 10 en 11 oktober 2017 zijn de bewoners ge├»nformeerd over de plannen tot nu toe. De Toekomstclub en Bo-Ex werken verder aan de eerder gemaakte ‘Exploitatie WBVG’. Dit najaar start tevens een technisch onderzoek aan alle woonblokken. Lees het verslag en lees ook de vragen die tijdens deze avond door bewoners werden gesteld en de antwoorden.


Stukken algemeen

  1. Startdocument Complex 507
  2. Statuten van de vereniging Toekomstclub 507