ALV

Informatie mogelijke statutenwijziging volgende ALV

Als de draagvlakmeting voor zelfbeheer wordt gehaald, dan worden deze vernieuwde statuten voorgelegd op de eerstvolgende ledenvergadering na de draagvlakmeting
—————————————–

De stukken voor de ALV van 12 maart 2019
  1. Uitnodiging ALV 12 maart 2019
  2. Statuten van de vereniging Toekomstclub 507
  3. Financieel overzicht 2018

—————————————–

De stukken van de ALV van 6 maart 2018

  1. Vragen en antwoorden op de ALV van 6 maart 2018
  2. Uitnodiging bewonersavond 6 maart 2018
  3. PowerPoint presentatie bewonersavond 6 maart 2018

—————————————-

Stukken algemeen

  1. Startdocument Complex 507
  2. Statuten van de vereniging Toekomstclub 507