Home

Wat wil Toekomstclub507?

Op woensdag 2 oktober 2019 is er een belangrijke bewonersavond / ALV  Deze avond gaat over de onderhandelingsresultaten die de Toekomstclub met Bo-Ex zijn overeen gekomen. Tevens wordt er gepeild of eind deze maand een goed moment is om de draagvlakmeting te houden. Inloop 19 uur, aanvang 19:30 tot 22:00 uur. Grote vegaderzaal Ulu-moskee, Moskeeplein 89.

Lees de nieuwsbrief bij ALV/bewonersavond 2 oktober 2019

Lees het verslag van de ALV van 12 maart 2019

Lees in de nieuwe folder meer over onze visie en over zelfbeheer

Complex 507 is al 40 jaar dringend toe aan een opknapbeurt. Er moet wat gebeuren. Bewonersvereniging Toekomstclub 507 wil:

  • Geen sloop van Complex 507
  • Geen verdere verwaarlozing van Complex 507
  • Meer wooncomfort
  • Betaalbare huur: gemiddeld 425 euro
  • Behoud sociale woningbouw in Utrecht
  • Lokale sociale voorzieningen
  • Zelfregie

Word lid en beslis mee!

Met Bo-Ex is in 2017 eindelijk een begin gemaakt met het maken van onderhoudsplannen, zie het startdocument. Bo-Ex wil graag naar ons luisteren, maar alleen als  álle bewoners van Complex 507 vertegenwoordigen. Daarom is het belangrijk dat alle bewoners (gratis)  lid worden van de Toekomstclub507 en dat we samen een renovatieplan maken waar iedereen achter staat.