Home

De werkzaamheden zijn begonnen!

Lees er over in de nieuwsbrief van februari 2020. Lees ook het bericht van 7 mei 2020 over veiligheid en rechten voor bewoners in tijden van Corona.

Draagvlakmeting behaald

Utrecht 20 december, heel goed nieuws over COMPLEX 507!
We zijn zover Complex 507 gaat verder de geschiedenis in!
De draagvlakmeting voor de WONINGAANPAK en ook draagvlakmeting voor ZELFBEHEER zijn behaald!!! Meer dan 70% van de huishoudens in 507 heeft ‘ja’ gestemd op het plan voor de woningaanpak en het plan voor zelfbeheer!
We willen alle bewoners van Complex 507 en echt iedereen (en dat zijn er veel) die zich de afgelopen decennia heeft ingezet voor de buurt, met haar 353 sociale woningbouw huizen in het hart van Lombok enorm bedanken!
ONZE MOOIE BUURT KAN NU VERDER … lees verder

Lees ook brochure woningaanpak en de brochure zelfbeheer. Op basis is hiervan zijjn de draagvlakmetingen tot stand gekomen.

Wat wil Toekomstclub 507?

Lees de nieuwsbrief bij ALV/bewonersavond 2 oktober 2019

Lees het verslag van de ALV van 12 maart 2019

Lees in de nieuwe folder meer over onze visie en over zelfbeheer

Complex 507 is al 40 jaar dringend toe aan een opknapbeurt. Er moet wat gebeuren. Bewonersvereniging Toekomstclub 507 wil:

  • Geen sloop van Complex 507
  • Geen verdere verwaarlozing van Complex 507
  • Meer wooncomfort
  • Betaalbare huur
  • Behoud sociale woningbouw in Utrecht
  • Lokale sociale voorzieningen
  • Zelfregie

Word lid en beslis mee!

Het is belangrijk dat alle bewoners (gratis)  lid worden van de Toekomstclub 507 zodat iedereen kan meebeslissen en we samen sterk staan.