Toekomstclub507

Beste bewoners van Complex 507. Dit is de nieuwe website van de bewonersvereniging van Complex 507. Sinds 2009 zijn we als bewoners actief als Toekomstclub507. Deze website zal de komende weken gevuld worden met informatie over 507.

U kunt hier nu het concept startdocument downloaden.

U kunt ons mailen via 507toekomstclub@gmail.com .