Home

De werkzaamheden zijn in volle gang

Dit zijn de belangrijke documenten voor bewoners van Complex 507

Brochure grootonderhoud

In de brochure grootonderhoud van Bo-Ex kunt u lezen wat uw rechten zijn en wat Bo-Ex aan de huizen gaat doen. Zie ook het schadeprotocol (reglement vergoedingen en schades).

Het is belangrijk dat alle bewoners (gratis)  lid worden van de Toekomstclub 507 zodat iedereen kan meebeslissen en we samen sterk staan.

Reglement vergoedingen en schades

Er is een speciaal Corona-protocol met aanvulling.

Veiligheidsprotocol groot onderhoud/renovatie in tijden van Corona

Aanvulling Corona-protocol

Voor bewoners van Complex 507 geldt gedurende het groot onderhoud de doorverhuisregeling. In deze brief staat nadere informatie. Wilt u verhuizen buiten de stad Utrecht? Informatie die afwijkt van wat in de brochure grootonderhoud staat vindt u hier. In de brief over het doorverhuizen leest u hoe regioverhuizen in zijn werk gaat.

Als u in Complex 507 woont en naar een andere woning in het Complex wilt verhuizen gelden de volgende voorwaarden en voorrangsregels:

 • U dient ingeschreven te staan bij WoningNet
 • Voorrangsregels benedenwoning:
  1. Bewoners met indicatie bij WoningNet voor een gelijkvloerse woning.
  2. Bewoners ouder dan 65 jaar.
  3. Bewoners jonger dan 65 jaar.
  Bij meer reacties binnen één van deze categorieën wordt de volgorde op woonduur aangehouden.
 • Voor een bovenwoning:
  Alleen volgorde op basis van woonduur. Let op:

Let op: Bo-Ex heeft besloten dat doorschuiven vanwege de gehorigheid van de woningen alleen mogelijk voor huishoudens van maximaal 2 personen. De Toekomstclub is daar niet blij mee, maar er is wel een mooie oplossing gekomen. Bent u met meer dan 2 personen dan kan Bo-Ex kijken naar de mogelijkheid van een andere woning in Lombok. Dit heet maatwerk. Tel.nr. Bo-Ex: 030-2827888.

In de brochure zelfbeheer kunt u lezen wat de ideeën zijn die bewoners, Toekomstclub en Bo-Ex hebben over wat zij lokaal willen realiseren en wat zij willen verbeteren d.m.v. zelfbeheer

Brochure zelfbeheer

Draagvlakmeting behaald

De draagvlakmeting voor de WONINGAANPAK en ook draagvlakmeting voor ZELFBEHEER zijn behaald!!! Meer dan 70% van de huishoudens in 507 heeft ‘ja’ gestemd op het plan voor de woningaanpak en het plan voor zelfbeheer!
We willen alle bewoners van Complex 507 en echt iedereen (en dat zijn er veel) die zich de afgelopen decennia heeft ingezet voor de buurt, met haar 353 sociale woningbouw huizen in het hart van Lombok enorm bedanken!
ONZE MOOIE BUURT KAN NU VERDER … lees verder

Lees ook brochure woningaanpak en de brochure zelfbeheer. Op basis is hiervan zijjn de draagvlakmetingen tot stand gekomen.

Wat wil Toekomstclub 507?

Lees de nieuwsbrief bij ALV/bewonersavond 2 oktober 2019

Lees het verslag van de ALV van 12 maart 2019

Lees in deze brochure meer over onze visie en over zelfbeheer

Complex 507 was na 40 jaar dringend toe aan een opknapbeurt. Er moet heel wat gebeuren. Bewonersvereniging Toekomstclub 507 wil:

 • Geen sloop van Complex 507
 • Geen verdere verwaarlozing van Complex 507
 • Meer wooncomfort
 • Betaalbare huur
 • Behoud sociale woningbouw in Utrecht
 • Lokale sociale voorzieningen
 • Zelfregie

Word lid en beslis mee!