Draagvlakmeting woningaanpak en zelfbeheer behaald

Utrecht 20 december, heel goed nieuws over COMPLEX 507
We zijn zover Complex 507 gaat verder de geschiedenis in!
De draagvlakmeting voor de WONINGAANPAK en ook draagvlakmeting voor ZELFBEHEER zijn behaald!!! Meer dan 70% van de huishoudens in 507 heeft ‘ja’ gestemd op het plan voor de woningaanpak en het plan voor zelfbeheer!
We willen alle bewoners van Complex 507 en echt iedereen (en dat zijn er veel die zich de afgelopen decennia heeft ingezet voor de buurt, met haar 353 sociale woningbouw huizen in het hart van Lombok enorm bedanken!

ONZE MOOIE BUURT KAN NU VERDER …
Veel bewoners uit 507 hebben zich in de tijd dat ze hier wonen /woonden ingezet voor de buurt. DE BASIS zijn onze woningen, voor het behoud van de huizen is, via vele bewonerscommissies die 507 heeft gehad en heeft, gestreden. Dit alles bij elkaar maakt ons complex krachtig. We staan nu op het punt dat al onze huizen blijven staan en opgeknapt gaan worden, en via zelfbeheer krijgen we de kans om als bewoners meer en efficiëntere inspraak te organiseren.

WAT GAAT ER GEBEUREN IN 507? WONINGAANPAK
De woningen aan de Kanaalstraat en omgeving zijn gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. De huizen zijn sterk verouderd en toe aan een opknapbeurt. Door slijtage en veroudering zijn de kozijnen en veel leidingen slecht. De woningen zijn niet geïsoleerd en worden merendeels nog verwarmd met gaskachels. Door het goed oppakken van het groot onderhoud en alle verbeteringen worden de woningen energiezuiniger, comfortabeler en veiliger. De woningaanpak start in februari 2020.

HOE GAAT HET ZELFBEHEER IN ZIJN WERK?
Er komt één centraal kantoor in de buurt waar bewoners terecht kunnen voor onderhoudsklachten of vragen over sociaal beheer. Ook komt er een buurtbeheerder die onderhoud, technische klachten en reparaties oplost. Ná de start van de woningaanpak zal de komende twee jaar een geleidelijke overdracht van werkzaamheden plaats vinden van Bo-Ex naar de professionals die voor de zelfbeheerorganisatie werken en door de bewoners via de bewonersvereniging aangestuurd worden.

TOEKOMSTCLUB 507
De TC507 is de bewonersvereniging van de bewoners uit Complex 507. Vanaf 2009 is de Toekomstclub 507 actief, met als doel het behouden en opknappen van de 353 huizen van Complex 507 voor een betaalbare huur. Ook is de TC 507 vanaf 2009 de initiator en motor van het onderzoek naar hoe zelfbeheer in een groot sociaal woningbouwcomplex kan worden uitgevoerd. Deze zoektocht heeft een mooi plan opgeleverd dat samen met bewoners, Bo-Ex en zelfbeheerspecialisten verder wordt ontwikkeld.
Voor nu wensen we iedereen alvast heel fijne feestdagen!
Groeten uit Complex 507 🙂
Toekomstclub 507, Kanaalstraat 159 Utrecht