April 2021 Wijziging regels doorverhuizen

NIEUWE INFORMATIE Doorschuifregeling is van start gegaan. Let op: Bo-Ex heeft besloten dat doorschuiven vanwege de gehorigheid van de woningen alleen mogelijk is voor huishoudens van maximaal 2 personen. De Toekomstclub is daar niet blij mee, maar er is wel een mooie oplossing gekomen. Bent u met meer dan 2 personen dan kan Bo-Ex kijken naar de mogelijkheid van een andere woning in Lombok. Dit heet maatwerk. Tel.nr. Bo-Ex: 030-2827888.