Visie van de Toekomstclub507

Lees in de nieuwe folder meer over onze visie en over zelfbeheer.

Toekomstclub 507 werkt vanuit een visie op de buurt. Deze is de laatste 10 jaar tot stand gekomen door met de bewoners aan de buurt te werken en samen te ontdekken wat de buurt nodig heeft.

Kern van de visie is dat de buurt behouden blijft voor de huidige en toekomstige bewoners. De buurt is er
voor mensen met een laag inkomen en mensen die een te laag inkomen hebben om een huis in deze stad
te kopen.

Dat klinkt eenvoudig, maar het wordt nog een hele klus om het complex te behouden en betaalbare huren te realiseren. Als we de buitenwereld z’n gang laten gaan, is de kans zeer groot dat de buurt plat gaat of de huren torenhoog worden. Op nog geen 400 meter van de wijkzien we het stedenbouwkundig geweld van het Jaarbeursterrein. Ook het Westplein wordt volgebouwd met luxe appartementen. Als we niets doen wordt de buurt daarin meegezogen, gaan de grondprijzen omhoog, is het afgelopen met de leuke winkeltjes in de Kanaalstraat, verliest de wijk z’n karakter en is de buurt niet meer toegankelijk voor de huidige bewoners. Dat zou erg jammer zijn. Want Lombok, met in het hart complex 507, is nog altijd het eiland waar de huren laag zijn en waar mensen erg graag wonen. Behoud van de wijk gaat echter alleen lukken als we ons actief opstellen. Gelukkig staat Bo-Ex tegenwoordig aan onze kant, maar ook Bo-Ex moet scherp worden gehouden.

In de basis zetten we in op groot onderhoud. Niet bij ieder huis of blok hoeft hetzelfde gedaan te worden. Door middel van maatwerk, kleine bouwstromen, en mensen kort uit huis plaatsen, is het wellicht mogelijk om de kosten van de aanpak beheersbaar te houden.Ook van belang is dat het proces niet te lang moet duren, want als het te lang duurt verliezen mensen het zicht op een duidelijke woontoekomst in het complex.

Een basis groot onderhoud dat niet te duur is en waar voor zittende en toekomstige bewoners de huren betaalbaar zijn, geeft de beste garantie voor behoud van de sociale structuur. Een volgende generatie bewoners kan hier opgroeien en oud worden. De sociale cohesie wordt versterkt en de relaties tussen mensen en culturen kan zich verder verdiepen.

Ieders input is van groot belang. Wellicht moet de
visie bijgesteld worden. Laat van je horen!

Op basis van wat er leeft bij de bewoners zijn we uitgekomen op de volgende uitgangspunten:

 • Geen sloop
  Iedereen moet er zeker van zijn dat ‘ie in zijn/haar huis kan blijven wonen.
 • Geen fratsen/basis groot onderhoud
  Met ‘geen fratsen’ bedoelen we o.a.:

  • Geen wijzigingen in de woningplattegronden
  • Geen duurzaamheidsmaatregelen die zich niet vertalen in financieel voordeel voor de zittende
   en de toekomstige huurder
  • Precisie-onderhoud: geen vervanging van bouwdelen die nog goed zijn
  • Het complex niet te mooi willen maken
  • Meer inspraak vastleggen voor bewoner
  • Lokale onderhoudsmensen, korte lijnen
  • Eventueel een lokale woningbouwvereniging of coöperatie.
 • Huren laag
  Voor zittende én nieuwe bewoners. Huren ná de aanpak gemiddeld niet hoger dan 400/450 euro, afhankelijk van de grootte van ieder huis. Extra huur alleen voor echte verbeteringen.
 • Zekerheid van blijvend lage huren door zelfregie
  Dat gaat waarschijnlijk alleen lukken als de bewoners zelf veel zeggenschap krijgen over de toekomst aan het complex. Daarom willen we op veel punten zelfregie. Met zelfregie en zelfbeheer kunnen anderen partijen niet langer óver ons beslissen en kunnen we voorkomen dat het complex opnieuw zal verloederen of dat de huren steeds hoger worden. Door dingen zelf te bepalen kunnen we de kosten laag houden. Er zijn veel voorbeelden waar bewoners via zelfregie veel hebben bereikt. Daar gaan we de komende tijd goed naar kijken.
 • Vasthouden van dezelfde diversiteit aan mensen
  We willen de buurt blijven die we zijn, met de mix aan mensen die er woont. Dat kan alleen als de huren laag blijven en we zelf inspraak hebben.
 • Een sociale buurt
  (integrale aanpak wonen, welzijn, zorg en werkgelegenheid)
  Wonen is meer dan stenen. Naast goede woningen moeten er ook voorzieningen zijn in de wijk. De afgelopen jaren is gebleken dat er veel vraag is naar ontmoeting, activiteiten voor volwassen en kinderen, burenhulp, projecten voor ouderen en stageplekken. Vanuit het reguliere welzijn is er te weinig aanbod en het is niet laagdrempelig genoeg. Wishing Well West is daarom in 2009 opgericht door bewoners uit 507 en heeft twee buurthuizen in zelfbeheer. Graag zien zijdat de activiteiten op den duur overgedragen kunnen worden aan de volgende generatie uit 507.