Belangrijke documenten voor bewoners

Er zijn twee draagvlakmetingen geweest, één voor grootonderhoud en één voor zelfbeheer. Deze zijn beiden behaald. De werkzaamheden zijn begonnen.

In de brochure grootonderhoud van Bo-Ex kunt u lezen wat uw rechten zijn en wat Bo-Ex aan de huizen gaat doen. Zie ook het schadeprotocol (reglement vergoedingen en schades).

Brochure grootonderhoud

Reglement vergoedingen en schades

Er is een speciaal Corona-protocol met aanvulling.

Veiligheidsprotocol groot onderhoud/renovatie in tijden van Corona

Aanvulling Corona-protocol

Voor bewoners van Complex 507 geldt gedurende het groot onderhoud de doorverhuisregeling. In deze brief staat nadere informatie.

Als u in Complex 507 woont en naar een andere woning in het Complex wilt verhuizen gelden de volgende voorwaarden en voorrangsregels:

 • U dient ingeschreven te staan bij WoningNet
 • Voorrangsregels benedenwoning:
  1. Bewoners met indicatie bij WoningNet voor een gelijkvloerse woning.
  2. Bewoners ouder dan 65 jaar.
  3. Bewoners jonger dan 65 jaar.
  Bij meer reacties binnen één van deze categorieën wordt de volgorde op woonduur aangehouden.
 • Voor een bovenwoning:
  Alleen volgorde op basis van woonduur. Let op: Het toegestane aantal bewoners voor een bovenwoning is vanwege de gehorigheid van de woningen maximaal 2 personen. Mocht u verhuiswensen hebben met meer personen, kijk dan via WoningNet naar woningen buiten Complex 507 of neem contact op met Bo-Ex voor een woning buiten de regio.

In de brochure zelfbeheer kunt u lezen wat de ideeën zijn die bewoners, Toekomstclub en Bo-Ex hebben over wat zij lokaal willen realiseren en wat zij willen verbeteren d.m.v. zelfbeheer

Brochure zelfbeheer