Veilig werken en rechten voor bewoners van 507 tijdens Corona

Vanaf 19 maart heeft Toekomstclub 507 samen met Bo-Ex aan een veiligheidsprotocol Covid-19/Corona gewerkt. Dit is nu af.

In onderstaande PDF kunt u het corona-protocol lezen.
Dit is het veiligheidsprotocol gedurende het groot onderhoud/renovatie in tijden van Corona COVID-19

Inmiddels is hier per een ‘addendum’ (toevoeging) met wijzigingen aan toegevoegd.
http://toekomstclub507.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-1-projectprotocol-veiligheid-i.r.t.-Covid-19-Complex-507.pdf

Over het corona protocol
Per 1 mei wordt er in Complex 507 tijdens de renovatiewerkzaamheden en warme opnames door het bouwteam, de bewonersconsulenten en Bo-Ex gewerkt met deze regels.

De bewoners hebben een groot aantal rechten, waardoor zij voor eigen veiligheid kunnen zorgen tijdens deze Coronaperiode. De bewonersconsulenten, het bouwteam en Bo-Ex zijn verplicht deze rechten met hen te bespreken en uit te  voeren. Een belangrijk onderdeel is een telefonische intake om te bespreken met u of en hoe u mee kunt doen aan de renovatie, indien u kwetsbaar door ziekte, ouder dan 70 of angstig bent voor Corona. 

Iedere bewoner, wiens huis tijdens de Coronaperiode aan de beurt is, zal eerst dit gesprek voeren met de bewonersconsulent. De eerste straten waar nu een inventarisatie wordt gevoerd zijn, de Van Heutszstraat, Ternatestraat, Bandoengstraat, Bantamstraat, Semarangstraat, en eerste helft Kanaalstraat.

U krijgt eerst een brief als u aan de beurt bent, daarna wordt u gebeld. Bij het telefonisch gesprek met de bewonersconsulent, kan als u dit aangeeft een tolk ingezet worden, maar ook een vertrouwenspersoon, een specialist van Volksgezondheid of iemand van de Toekomstclub 507.

De bewonersconsulenten kunnen u hierover informeren; 0612676737
Of iemand van de Toekomstclub 507; 0617481268

In onderstaande PDF kunt u het corona-protocol lezen:
Dit is het veiligheidsprotocol gedurende het groot onderhoud/renovatie in tijden van Corona COVID-19

Het addendum:
http://toekomstclub507.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-1-projectprotocol-veiligheid-i.r.t.-Covid-19-Complex-507.pdf