Toekomstclub 507 op zoek naar 3 aanvullende bestuursleden en gemotiveerde commissarissen

Yes, 354 sociale woningenbouw woningen in zelfbeheer!
Wil jij mee helpen aan dit bijzondere zelfbeheer-initiatief in Complex 507 of ken je mensen die dit leuk vinden?

Om het zelfbeheer stevig neer te zetten zijn we als bestuur van de bewonersvereniging Toekomstclub 507 op zoek naar 3 aanvullende bestuursleden naast het bestaande bestuur. Ook zoeken we gemotiveerde commissarissen.

We stellen ons als start de volgende functies en taakverdeling binnen het bestuur voor:
• Voorzitter, deze maakt samen met de coördinator het jaarplan en leidt de vergaderingen van bestuur en de ledenvergadering.
• WE ZIJN OPZOEK NAAR : Vicevoorzitter, ondersteunt en vervangt de voorzitter en is aanspreekpunt voor werkgroepen.
• 1e penningmeester zorgt samen met de coördinator en het administratiekantoor voor de begroting, de financiële verantwoording en de jaarrekening.
• WE ZIJN OPZOEK NAAR: 2e penningmeester, ondersteunt de 1e penningmeester en controleert maandelijks de betalingen.
• 1e secretaris, stelt samen met de voorzitter de agenda op, notuleert bestuurs- en ledenvergadering, stelt brieven bestuur op, draagt zorg voor archief- en ledenadministratie.
• WE ZIJN OPZOEK NAAR: 2e secretaris, houdt het archief van de vereniging en de ledenadministratie bij.

• Hiernaast zoeken we commissarissen voor de raad van commissarissen.

Ben je gemotiveerd om mee te denken en te doen, heb je kennis van sociale woningbouw of kom je uit de buurt of ben je deskundig op een van de functies, dan komen we graag in gesprek met je.

Voor informatie bel Mieke Hanemaaijer, tel: 06-25051738. Zij zal ook de 1e gesprekken voeren.
De ALV van de Toekomstclub 507 benoemt de bestuursleden.