Nieuws over coronavirus en de renovatie. (Nieuwsbrief Complex 507 – 26 maart 2020)

BELANGRIJKE VRAAG AAN U, ONDERAAN IN DEZE BRIEF !

BESTE BEWONERS VAN COMPLEX 507
Het is een zware en onzekere periode. Dagelijks zien we berichten en nieuwe maatregelen om een te snelle verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Veel mensen hebben vragen en zorgen over hoe het leven goed en veilig te organiseren. HEEFT U VRAGEN OF ZORGEN OF HULP NODIG BIJ BOODSCHAPPEN DOEN OF ANDERE DINGEN ? LAAT HET ONS WETEN WE GAAN ONS BEST DOEN U TE HELPEN. App of bel Toekomstclub 507 / Wishingwellwest: 0617481268

GAAT DE RENOVATIE DOOR?
Ook zijn er natuurlijk veel vragen over de start van de renovatie van de huizen in Complex 507. De Toekomstclub heeft BO-EX gevraagd de renovatie een maand of een half jaar uit te stellen totdat het mogelijk is mensen op immuniteit te testen en we meer weten over het verloop van het coronavirus. Oudere en zieke bewoners kunnen dan beter beschermd blijven. BO-EX geeft aan dat ze met extra maatregelen het risico op besmettingen zo goed mogelijk beperken. We begrijpen dat BO-EX, de aannemer en bewoners ondanks het virus de wens hebben om toch door te gaan. Er is daarom afgesproken elke dag en week te kijken hoe het gaat met de bewoners en het verloop van het virus en de richtlijnen van het RIVM te volgen. Het kan zijn dat de overheid/RIVM aangeeft dat renovatie niet meer mag of dat teveel bouwvakkers ziek worden of dat teveel bewoners in teveel blokken niet meer mee kunnen doen.

BO-EX ZAL STARTEN OP 6 APRIL MET DE AANPAK VAN DE EERSTE BLOKKEN in de van Heutszstraat. Ze doen dit in nauw overleg met bewoners per blok van 5 huizen. Woont u in deze blokken, dan heeft BO-EX al contact opgenomen met u. Heeft u toch vragen of twijfels bel of mail de Toekomstclub 507 ; 0617481268 of info@toekomstclub507.nl de bewonersconsulent: 06-12676737 of consulentencomplex507@gmail.com.

SPECIALE VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN LANGER IN LOGEERWONING
BO-EX wil door ontsmetting van de logeerwoningen en de renovatiehuizen de risico’s voor bewoners en bouwvakkers beperken. En hulp bieden aan bewoners die in de problemen komen met het alleen inpakken of verhuizen. U kunt dan met zo min mogelijk contact met andere mensen naar uw logeerwoning. Door de extra maatregelen zal het verblijf in de logeerwoning nu 6 tot 8 weken zijn. Waar ouderen of chronisch zieke bewoners wonen die niet mee kunnen of willen doen vanwege het coronavirus, en dus thuis moeten blijven zal BO-EX dat blok van 5 huizen overslaan.

VEILIGHEID VOOR KWETSBARE GROEPEN 70+ (CHRONISCH ZIEKE MENSEN) EN (MANTEL)VERZORGERS
Het RIVM raadt deze mensen aan voorlopig heel voorzichtig te zijn, bij voorkeur thuis te blijven en geen onnodig fysiek contact te hebben met andere mensen. Volgens het RIVM/overheid is besmetting met het corona virus voor u gevaarlijker wanneer u 70+ bent of een (chronische) ziekte heeft. Ook kan een reden zijn dat u mantelzorger bent voor een kwetsbare bewoner of u angst heeft voor besmetting. Daarom hebben alle bewoners recht te besluiten vanwege het coronavirus de renovatie in hun huis uit te stellen, of extra maatregelen en hulp bij BO-EX aan te vragen. Neem dit serieus. Het is erg belangrijk om goed over de risico’s van het Corona virus te lezen of goed geïnformeerd te worden. U kunt advies vragen bij de huisarts, specialist, familie, vrienden, andere hulpverleners, de Toekomstclub 507 of de bewonersconsulent. Ook kan hiervoor een tolk ingezet worden via BO-EX. Er is afgesproken dat Bo-EX of de aannemer nooit bewoners onder druk mag zetten om mee te doen.

BELANGRIJKE VRAAG AAN U : KUNT U NIET MEEDOEN AAN DE RENOVATIE VANWEGE HET CORONAVIRUS ?

  1. BENT U OF UW HUISGENOTEN 70 JAAR OF OUDER?
  2. HEEFT U OF U HUISGENOOT EEN CHRONISCHE ZIEKTE ? OVERLEG MET UW SPECIALIST OF HUISARTS ! Volgens het RIVM is het coronavirus in combinatie met de volgende chronische ziektes gevaarlijk: Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes, ernstige nieraandoening, verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na een orgaantransplantatie, bloedziekten, bij afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten en bij hiv. OF BENT U ZWANGER?
    (Vanwege privacy/AVG hoeven wij niet te weten welke medische aandoening u heeft.)
  3. BENT U (MANTEL)ZORGER / VERZORGER VAN EEN OUDER OF (CHRONISCH) ZIEK IEMAND ?
  4. OF IS HET DOOR HET CORONAVIRUS OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK OF GEWENST OM IN UW HUIS TE RENOVEREN ?

LAAT HET ONS ZO SNEL MOGELIJK WETEN : APP SMS OF MAIL NAAR: TOEKOMSTCLUB 507 MET DE TEKST: JA, 1 OF MEER VAN DEZE PUNTEN SPELEN BIJ MIJ, MET DAAR BIJ U NAAM EN ADRES ! NAAR (06-17897508 / info@toekomstclub507.nl)

BIJ VRAGEN KUN U BELLEN MET DE TOEKOMSTCLUB 507, 06-17481268 (Else) of 06-16960758 (Harriet).

GROET VAN TOEKOMSTCLUB 507 : Eloy Schouten, Omar el Amraoui, Harriet van Oostveen, Michel Post en Else Huisman.
p.s. U bent niet verplicht hier aan mee te doen, maar het helpt ons om een veilig en werkbaar plan te maken !