Nieuwsbrief Bo-Ex en TC507 is uit

De ‘koude’ opnames staan voor de deur. De aannemer, de installateur en een bewonersconsulent (van TC507 en Bo-Ex) gaan langs de deuren om in alle woningen de technische situatie op te nemen, bewoners te informeren over de plannen (ook over zelfbeheer) én te vragen wat u van de planning vindt. Daarnaast heeft Bo-Ex een overeenkomst gesloten met aannemer Plegt-Vos over de aanpak van het Complex. Daarin is geregeld onder welke voorwaarden Plegt-Vos straks de aannemer zal worden indien de bewoners straks bij de draagvlakmeting ‘ja’ zeggen tegen het plan.

De nieuwsbrief van april 2019