Vraag & antwoord bewonersavond 6 maart 2018

Vraag & antwoord bewonersavond 6 maart 2018

De opmerkingen van de bewoners, en de vragen van de bewoners en de antwoorden die daar op zijn gegeven, tijdens de bewonersavond op 6 maart 2018.

Naar aanleiding van het onderdeel uitslag bouwkundig onderzoek

 • Douches zijn destijds aangebracht in de kolenhokken, vandaar dat er in veel gevallen geen ventilatie aanwezig is.
 • De daken zijn blijkbaar niet zo goed. Komt dat erop neer dat de bovenwoningen slechter zijn dan de benedenwoningen?
  Antwoord: Nee, dat is niet zo. Boven zijn er wellicht meer problemen met lekkages. Beneden meer problemen met de ventilatie.
 • Is de oorzaak van het slechte dak niet gewoon het achterstallig onderhoud.
  Antwoord: Ja, dat klopt.
 • Is er ook naar de vloeren gekeken.
  Antwoord: Ja, maar met de vloeren zijn er geen problemen. Er zijn geen rotte balken en er is geen vocht in de kruipruimtes.
 • De stalen kozijnen verkeren in een goede staat. Maar staal is toch niet goed als kozijn?
  Antwoord: Ja, dat klopt, staal is vooral thermisch niet goed. Ze laten kou door en sluiten niet goed op het hout. Deze kozijnen zullen om die reden worden vervangen, ook al verkeren ze nog in een goede staat.
 • De rioolwaterafvoeren zijn toch al deels reeds vervangen. Want bij ons in de straat zijn de daar al langere tijd minstens 3 keer per week mee bezig.
  Antwoord: waar we het hadden over ‘afvoeren’ bedoelen we regenwaterafvoeren en niet het riool. Het gaat om de regenwaterafvoeren, de buizen langs de gevel. Er is inderdaad ook stankoverlast, en we zijn nog aan het kijken waar dat vandaag komt.
 • Is er ook gekeken naar de binnenmuren?
  Antwoord: Bij de voor- en achtergevels zien we voorzetwanden. Bij de tussenmuren, ook wel bouwmuren genoemd zien we stucwerk en verder weinig problemen. Maar het klopt dat bij het afnemen van het behang er stucwerk kan meekomen.
 • Krijgen we de rapporten van het bouwkundig onderzoek?
  Antwoord: De rapporten zijn er nog niet maar ook zijn er geen rapporten van de individuele woningen. Er komt alleen een rapport van het totaal. Daar gaan we eerst zelf naar kijken. In de eindfase komt het rapport voor iedereen beschikbaar.

Naar aanleiding van het onderdeel ‘Hoe gaan we verder’

 • Er komen proefwoningen. Dat is simpel. Is het niet mogelijk om nu al de buitenkant van alle woningen aan te pakken en pas later overal het binnenwerk te doen
  Antwoord: Eerst maken we proefwoningen. Pas dan weten we wat we allemaal tegenkomen. Pas dan weten we ook hoe we het zo goedkoop mogelijk kunnen aanpakken. Wellicht is een aanpak in één keer goedkoper.
 • Krijgen we een beeld van wat er precies gaat gebeuren tijdens de bouw en of we er dan in kunnen blijven of niet.
  Antwoord: Ja, dat komt er. We streven naar een aanpak in bewoonde staat. Of dat ook mogelijk is weten we nu nog niet.
 • Wanneer gaan jullie alles plannen en weten we meer?
  Antwoord: Dat gaan we de komende tijd al doen, de adressen van de proefwoningen zijn al gekozen. Daarna gaan we afpellen welke maatregelen nodig en belangrijk zijn. Tegelijkertijd gaan we echt ALLE woningen opnemen. Dan weten we precies van iedere woning of er een nieuwe keuken of douche in moet.
 • Wat gebeurd er met de indeling van de woningen?
  Antwoord: De indeling van de woningen blijven hetzelfde.
 • Komt er ook CV?
  Antwoord: Het wordt veilig en gezond.
 • Ja, het zou mooi zijn als de gashaarden weg kunnen.Wat wordt bedoeld met ‘installaties’?
  Antwoord: Daarbij ging het o.a. over de riolering. Deze gaat  nu via de achterkant uit de woningen en komen uit op een gemeenschappelijke buis in de achtertuinen. We willen dat de riolering straks aan de voorkant direct per woning wordt aangesloten op de riolering in de straat. Verder gaat het bij ‘installaties’ over ventilatie en elektriciteit. Al die dingen moeten straks helemaal goed zijn.
 • Komt er een keuze voor de bewoners tussen méér of minder luxe?
  Antwoord: Nee, er komt één plan waar het maximale inzit.
 • Is het mogelijk om tijdens het groot onderhoud in de woning te blijven?
  Antwoord: Dat weten we nog niet. We maken straks eerst de proefwoningen en pas dan weten we of je in de woning kunt blijven. Soms is dat echt niet mogelijk, als bewoners moet je ook tijdens het groot onderhoud nog wel kunnen leven in de woning. Eventueel wordt er voor de bewoners een logeerwoning beschikbaar gesteld.
 • Wat gebeurd er met woningen die nu geen balkon hebben. Ik heb geen balkon, krijg ik straks een balkon?
  Antwoord: Nee, zit niet in de plannen, vooalsnog is dat te duur.
 • Zit er asbest in de woningen?
  Antwoord: Ja, er zit waarschijnlijk wel wat asbest in de woningen, misschien in de kit van sommige ramen. Dat zal heel zorgvuldig en volgens de regels verwijderd moeten worden. Er komt nog een aparte inventarisatie van het asbest.
 • Aan welke kant van het complex gaan jullie beginnen.
  Antwoord: Dat weten we nog niet. Misschien dat er gewerkt gaat worden in meerdere ploegen en beginnen we van meerdere kanten. Maar dat weten we nu nog niet..
 • Hoe lang gaat de erenovatie duren
  Antwoord: Daar kunnen we nu nog niets over zeggen.
 • Welk onderzoek lopen er straks parallel met de bouw van de proefwoningen?
  Antwoord: We moeten uitzoeken hoe veel er aan welke woningen moet gebeuren. Dat doen we door het maken van een totale inventarisatie van iedere woning. Verder moeten we gaan bepalen hoeveel het gaat kosten.
 • Hoe gaat het straks met de scenario’s. Hoe verhouden de scenario’s zich tot de proefwoningen?
  Antwoord: Er komen geen scenario’s. In het startdocument staat dat de huren laag blijven. Eventueel komt er een keuze tussen wél of geen CV. Via de proefwoningen gaan we kijken wat er allemaal kan worden gerealiseerd. Als bepaalde dingen die gewenst zijn niet kunnen worden gerealiseerd binnen het budget, kunnen deze wellicht als een apart optie worden aangeboden.

Naar aanleiding van het onderdeel ‘Else Huisman over de lage huren’

 • Wat als de huur straks uitkomt boven de sociale huurgrens van 710 euro?
  Antwoord: Dat gaan niet gebeuren. We willen zelfs dat de huren veel lager uitkomen. We streven naar gemiddeld 425 euro.
 • Is het mogelijk dat mensen meer luxe kunnen krijgen als ze bereid zijn in ruil daarvoor ook meer huur te betalen?
  Antwoord: nee, dat is niet of slechts beperkt mogelijk. We willen niet dat mensen met meer geld meer krijgen dan mensen die minder geld hebben. Als de mensen met meer geld vertrekken blijft de huur ook daarna immers hoog en is de woning niet meer aantrekkelijk of toegankelijk voor mensen met weinig geld.
 • Wat wordt het niveau van de woningen, er zijn toch richtlijnen over een minimale standaard?
  Antwoord: Je kunt kiezen voor een complete vergaande renovatie en je kunt kiezen voor groot onderhoud met verbeteringen. We hebben expres gekozen voor groot onderhoud met verbeteringen. Reden 2: lage huren. Reden 2: als de huren te hoog worden halen we het draagvlak niet en kan de opknapbeurt niet doorgaan. Dan loop je het risico dat Bo-Ex alsnog wil gaan slopen. Groot onderhoud met verbeteringen betekent echter niet dat de woningen niet goed worden. De woningen zullen ná de opknapbeurt in ieder geval weer voldoen aan de wettelijke regels genaamd ‘bouwbesluit bestaande bouw’.
 • Wordt er ook gekeken naar het duurzaam maken van de woningen en naar subsidies.
  Antwoord: Ja, daar gaan we zeker naar kijken.
 • Het komt op mij over dat Bo-Ex als insteek kiest dat de kosten voor de opknapbeurt geheel moeten worden gedekt uit de huur. Maar hoe zit het met de huren die de afgelopen jaren al binnen zijn gekomen in de periode dat Bo-Ex niets aan onderhoud deed? Kan Bo-Ex ons vertellen hoeveel geld ze hebben verdient op Complex 507?
  Antwoord: De huren in Complex 507 zijn laag dus winst valt tegen.
 • Mijn buurvrouw woont al 55 jaar in het complex. Kunnen we met de renovatie niet bij haar beginnen.
  Antwoord Andre: Dat zou heel sympathiek zijn, maar ik kan dan niet toezeggen. Er zijn ook mensen met kinderen of met vrouwen die zwager zijn, die willen dat er juist bij hen met voorrang wordt gestart.

Naar aanleiding van het onderdeel ‘Michel Post over solidaire huur’

 • Ik vind het redelijk als mensen met een hoog inkomen ook jaarlijks een hogere huurverhoging krijgen
  Antwoord: Daarover heeft de Toekomstclub nog geen standpunt ingenomen. Maar als dat al gebeurd, moet je je ook afvragen wat de huur van zo’n woning moet worden als de huurder met het hoge inkomen vertrekt. Blijft de huur dan op dat niveau of gaat de huur dan weer terug naar het gewenste lage niveau van rond de 425 euro, zodat de woning weer aantrekkelijk is voor mensen met een kleine beurs.

Zelfbeheer buurtbeheer

Aanvankelijk dachten we aan zelf/beheer buurtbeheer vanuit onvrede met Bo-Ex. Nu werken we echter prettig samen met een leuk team van Bo-Ex. Met Bo-Ex kan nu opbouwen over buurtbeheer worden gesproken. Misschien is buurtbeheer nu niet meer nodig, maar we moeten ons realiseren dat de tijden ook kunnen veranderen. Zeggenschap blijft belangrijk. We willen niet meemaken dan er na 30 jaar onderhandelen straks ineens toch weer roet in het eten komt. We krijgen nog steeds klachten over de lang lijnen van de dienstverlening van Bo-Ex. Het zou echt veel handiger zijn als er lokaal een kantoortje komt, zodat je de mensen die het complex beheren direct kunt aanspreken. Dat zou ideaal zijn, net zoals het vroeger was.
Wellicht is het mogelijk dat we ook een aparte status krijgen bij de gemeente zodat we ook meer zelf kunnen doen op het gebied van bijvoorbeeld de doorschuifregeling. Nu hebben we veel last van die regels. Ouderen kunnen nu vaak niet naar beneden verhuizen en zien zich gedwongen te vertrekken uit het complex. Verder zijn er veel sociale dingen die we de laatste jaren hebben opgebouwd die we willen borgen. We willen de controle houden en kunnen vasthouden wat goed is. Op welk niveau we de zeggenschap willen houden, dan moeten we als bewoners zelf bepalen. Om daar meer zich op te krijgen gaan we de komende tijd bij iedereen langs de deur en gaan we hierover met jullie in gesprek.

Vragen:
Geen.