Uitvoering van het groot onderhoud

Vraag: Moeten we tijdens de opknapbeurt uit onze woningen?
Antwoord: Ons streven is dat we erin kunnen blijven zitten of anders voor korte tijd een logeerwoning in de buurt.

Vraag: Is het al duidelijk in welk deel van het Complex er gestart gaat worden met de bouw? Of wordt het hele complex in één keer aangepakt?
Antwoord: Nee, dat weten we op dit moment helemaal nog niet. We weten nog niet waar er begonnen zal worden en ook nog niet of het complex in delen of in één keer zal worden aangepakt. Een mogelijkheid is dat we meerdere keren met een deelaanpak door het hele complex gaan. Bijvoorbeeld eerst alleen alle kozijnen, dan alle daken, enz.