(achterstallig) Onderhoud

Vraag: Hoe zit het met het onderhoud aan de geisers in het complex?
Antwoord: Bo-Ex wil ná 2021 geen geisers meer in haar woningen. Bij nieuwbouw en renovatie plaatst Bo-Ex daarom geen geisers meer. Zolang er nog geiser zijn hanteert Bo-Ex de volgende regels. Er zijn 4 situaties:
(1) De geiser is van Bo-Ex;
(2) De geiser is van de huurder en Bo-Ex heeft aangegeven de geiser bij vertrek graag te willen overnemen en/of er ligt al een afspraak met de huurder dat Bo-Ex de geiser bij vertrek overneemt;
(3) De geiser is van de huurder en de huurder heeft de geiser bij vertrek meegenomen
(4) De geiser in van Eneco

(1) De geiser is van Bo-Ex:
– Het onderhoud wordt 1x per jaar uitgevoerd + controle van de koolmonoxide-melders
– Bij kleine/grote herstellingen aan de geiser voert Feenstra deze uit na melding door de huurder
– Indien een geiser niet gerepareerd kan worden plaats Feenstra een revisie-geiser
– Bij mutatie doet Bo-Ex voor de nieuwe huurder een check of de geiser in orde is. Is dat niet het geval, dat plaatst Feenstra een revisie-geiser.
(2) De geiser is van de huurder en Bo-Ex heeft aangegeven de geiser bij vertrek graag te willen overnemen
– Hier gelden dezelfde regels als bij geisers van Bo-Ex
(3) De geiser was van de huurder en de huurder heeft de geiser bij vertrek meegenomen
In dat geval is de geiser bij mutatie verdwenen uit de woning. Bo-Ex plaatst dan geen nieuwe geiser. Dat is omdat Bo-Ex af wil van (open) geisers. Ook Feenstra heeft intern het beleid geen nieuwe geiser te plaatsen waar deze niet aanwezig zijn. Feenstra doet alleen nog onderhoud aan bestaand geisers. Als de geiser bij mutatie is verdwenen (huurder heeft de geiser meegenomen) plaatst Feenstra een elektrische boiler.
(4) De geiser is van Eneco
Bij mutatie wordt de geiser verwijderd uit de woning. De geiser gaat naar Feenstra en Feenstra plaats voor de nieuwe huurder een elektrische boiler.

Vraag: Waarom komt er eigenlijk een draagvlakmeting? Bo-Ex moet de woningen toch gewoon opknappen? Zelf als we het plan niet zouden steunen moet Bo-Ex dat toch doen? Bo-Ex doet al 10 jaar helemaal niets. Nu er een draagvlakmeting komt lijkt het net het alsof wij zelf verantwoordelijk zijn voor de opknapbeurt.
Antwoord: Als Toekomstclub vinden we ook dat Bo-Ex z’n verantwoordelijkheid moet nemen. W e roepen al jaren dat ze aan de slag moeten. De mensen van Bo-Ex waar we nu mee te maken hebben vinden dat ook. Het punt is dat we het nu hebben over een totaalaanpak. Daarbij gaat het niet alleen over onderhoud maar ook over verbeteringen. Als je de kozijnen aanpakt zet je er immers direct ook dubbel glas in. Ook is er isolatie nodig en veel mensen willen CV. Dat zijn zaken waarvoor deels een huurverhoging zal worden gevraagd. In dat geval is een draagvlakmeting gewoon verplicht. En die gaan we alleen halen als minimaal 70 % achter het plan staat dat we gaan maken. Dat gaat alleen lukken als de huren laag blijven. Zo hangt alles met elkaar samen.
Voor zeer ernstige klachten neem je contact op met de opzichter van Bo-Ex. Ook in de periode vóór de grote aanpak, dus nu, heeft Bo-Ex een onderhoudsplicht en zal Bo-Ex ervoor zorgen dat de woningen veilig bewoonbaar blijven. Vandaar ook dat nu de actie Veilig en Waterdicht loopt.

Vraag: Als je nu een reparatieverzoek doet, huurt Bo-Ex vaak externe bedrijven in. Als we zelfbeheer gaan doen blijven we dan bij deze bedrijven en organiseren we alleen het overige onderhoud zelf?
Antwoord: Goeie vraag. Bij deze externe bedrijven gaat het vaak fout. Dat is één van de redenen dat we kortere lijnen willen. Met zelfbeheer kun je die lijnen strakker en korter houden.

Vraag: Het onderhoud van Bo-Ex komt al jaren neer op lapwerk. Waarom doet Bo-Ex het onderhoud niet gewoon goed? Alle mini-reparaties aan mijn kozijnen bij elkaar hebben inmiddels zoveel geld gekost, daarvoor had ik allang een nieuw kozijn kunnen hebben.
Antwoord: Het is waar dat dit complex al veel eerder had moeten worden aangepakt. Daardoor moeten we inderdaad telkens op veel plaatsen lapwerk verrichten. Voor het plaatsen van een nieuw kozijn moet je echter toch wachten op een grote beurt. Dat is omdat het plaatsen van kozijnen bij individueel onderhoud veel duurder is dan het in één keer vervangen van alle kozijnen.