Scenario

Vraag: Is het verkopen van woningen ook onderdeel van het project?
Antwoord: Nee, in het startdocument hebben we afgesproken dat het sociale huurwoningen blijven.

Vraag: Wat gaat er allemaal gebeuren aan het complex?
Antwoord: De kozijnen worden vervangen, de daken geïsoleerd (als ze niet verrot zijn), de riolering vervangen, en de elektriciteit wordt in orde gemaakt. Daarnaast komt er zowel goede verwarming als ventilatie.

Vraag: Er zijn mensen die wél een hogere huur willen betalen en mensen die dat niet willen. Kunnen we niet een basisplan opstellen en dat mensen die extra huur willen betalen voor extra opties kunnen kiezen?
Antwoord: Je moet je afvragen hoe eerlijk dat is. Want mensen met weinig geld komen dan altijd uit op uitsluitend de basisopties. Het is goed om na te denken waar je naartoe wilt met dit complex. Het is gebouwd voor mensen met weinig geld en de vraag is of je wilt of dat wél of niet zo blijft. Een huidige bewoner kan dan wel geld over hebben voor extra opties, maar de mensen die later in het huis trekken moeten die hogere huur dan ook betalen. Mensen met een laag inkomen hebben dan uiteindelijk geen toegang meer tot dit complex. Met andere woorden: ga je alleen voor jezelf of voor het complex en dus voor ook mensen na ons.
Het kan overigens heel goed zijn dat we dat van die extra opties gewoon gaan doen, bijvoorbeeld om ook de mensen over de streep te trekken die de extra opties graag willen en daar voor willen betalen. Want voor alle scenario’s blijft gelden dat er een draagvlak moet komen van minimaal 70 %. De toekomst wijst dus vanzelf uit welke kant het zal opgaan. Van de 50 mensen die wij destijds hebben geraadpleegd waren er ook die best wel goed verdienende. En toch kozen de meeste van hen voor lage huren. Bijvoorbeeld omdat ze geen recht hebben op huurtoeslag, omdat hun inkomen niet zeker is, én omdat ze weten dat ze er bij pensioen sterk in inkomen op achteruit zullen gaan.
Een optie zou kunnen zijn dat mensen extra opties nemen en dat deze niet worden gefinancierd via de huur maar uit een eenmalige bijdrage van de betreffende huurder. Bijvoorbeeld voor luxere tegeltjes of een afzuigkap. Het moet dan wél gaan om verbeteringen die niet leiden tot extra punten, want anders kunnen ze later alsnog ook in de huur worden gestopt.

Vraag: Is het wel slim dat we kiezen voor het allerlaagste niveau van renovatie met de laagste investering? Ik zie graag ook veel warmte-isolatie en, nog belangrijker, geluidsisolatie. Ik kan letterlijk alles horen van mijn buren. Ik word daar knettergek van.
Antwoord: De keuze voor een laag niveau renovatie is vooral een realistische keuze. Veel bewonerscommissie voor ons zijn al stuk gelopen op huren die te hoog werden. Uit de vele contacten in de wijk die we de laatste jaren hebben blijkt ook dat een lage huur voor veel mensen de hoogste prioriteit heeft. Dan kun je geen hoog niveau renovatie doen. Maar wensen als isolatie voor geluid en warmte nemen we natuurlijk wel mee. Natuurlijk gaan we proberen om met het geld dat beschikbaar is de woningen zoveel mogelijk te verbeteren. Dus misschien krijgen we de dingen die jij wilt er ook in.

Vraag: Hoe komen we straks tot één scenario, want iedereen zal iets anders vinden?
Antwoord: We hebben vanaf 2013 gewerkt aan een scenario gericht op lage huren. Dat scenario gaan we nu eerst zeer grondig bekijken. Dat scenario vormt onze denkmal. Daar komen nu de gegevens van het technische onderzoek bij en dat levert een aangepast scenario op, maar ook weer gericht op een lage huur. Dat scenario gaan we vervolgens presenteren. Als de bewoners vervolgens roepen dat ze dingen anders willen, gaan we opnieuw naar het plan kijken. Het wordt dus niet van ‘roept u maar’, want dan kom je er niet uit met elkaar.

Vraag: Stel het draagvlak wordt niet gehaald, wordt het dan gesloopt?
Antwoord: Dat is niet iets waar we nu over moeten nadenken. We werken nu aan een plan voor groot onderhoud en gaan alles op alles zetten om er een succes van te maken. Daar gaan we de bewoners nauw bij betrekken. Wij kijken dus niet pas achteraf bij de draagvlakmeting of we het goed hebben gedaan, maar we betrekken de bewoners vanaf het begin en zullen zo vaak mogelijk meten of we in de goed richting bewegen. We bewegen samen door het proces. Dat kans op een negatieve draagvlakmeting wordt dan heel klein.

Vraag: Ik hoor dat als er een plan komt waar alle bewoners achter staan, dat plan wordt uitgevoerd. Mag ik daar uit afleiden dat ieder denkbaar plan dat wij als bewoners voorstellen dan wordt uitgevoerd?
Antwoord: Nee, bij de draagvlakmeting zal alleen een plan worden voorgesteld waar ook Bo-Ex achter kan staan. Bo-Ex zal eisen stellen aan de kwaliteit van de woningen ná de aanpak. Ook moet het plan financieel haalbaar zijn voor Bo-Ex. Als de huren maar beperkt mogen stijgen kan de investering niet heel groot zijn en moet heel scherp gekeken worden wat je wél en niet verbeterd aan het complex. Het plan zal vooraf aan alle kanten worden doorberekend voordat het uiteindelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bewoners.