Hoogte van de huur ná de aanpak

Vraag: Als de huur onder de sociale huurgrens blijft, dan hebben mensen met weinig geld toch recht op huurtoeslag. Dan is het voor hen toch niet zo erg als de huur omhoog gaat?
Antwoord: Ja, het klopt dat mensen met weinig geld vaak recht hebben of houden op huurtoeslag. Bij huren boven de 410 euro dekt de huurtoeslag echter niet meer het hele bedrag van de huurverhoging. Daarom moeten we daar niet te ver bovenuit komen. Verder zijn er veel ZZP’ers in het complex die soms geld op hun bankrekening hebben staan voor als ze ziek worden of voor hun pensioen. Dat geld is niet bedoelt om van te leven. Is dat bedrag echter hoger dan 25.000 euro, dan hebben ze geen recht op huurtoeslag. Mensen met een normaal pensioen hebben daar geen last van omdat opgebouwd pensioengeld niet meetelt bij het vaststellen van het recht op huurtoeslag. Tot slot moeten we er ook rekening mee houden dat de huurtoeslag in de toekomst misschien door de regering lager wordt gemaakt, zoals de regering ook zomaar verhuurdersheffing heeft ingesteld. Er zijn dus meerdere redenen waarom je er niet zomaar vanuit kunt gaan dat huurtoeslag alle problemen rond de huurverhoging oplost.

Vraag: Als de huren laag moeten blijven en niet hoger dan gemiddeld 400 euro, gaan de huren van mensen die nu veel meer betalen ná de aanpak dan naar beneden?
Antwoord: Er zijn maar heel erg weinig bewoners die nu meer betalen dan bijvoorbeeld euro. De Toekomstclub streeft ernaar dat de huren die nu erg hoog zijn inderdaad naar beneden gaan. Uitzonderingen daargelaten, want er zijn ook tamelijk grote in het complex, waarbij het logisch is dat de huur hoger is.

Vraag: Mijn huur is nu erg laag, minder dan 350 euro per maand. Ik wil dat graag zo houden, en zowel nu als ná de renovatie neem ik daarom alles voor lief. Tegelijk omarm ik natuurlijk iedere verbetering. Kan ik er op rekenen dat mijn huur laag blijft?
Antwoord: Ja, het is ons streven dat de huren zo laag mogelijk blijven. Maar zo’n aanpak kost wel geld, en dus zullen de huren omhoog gaan. Wat betreft de Toekomtclub betreft dit een zo klein mogelijke huurverhoging, maar tegelijk willen we niet dat de rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige huurders. Dit is één van de dingen waar we het als bewoners met elkaar over gaan hebben.

Vraag: De huur is natuurlijk gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. Is het dan niet logisch dat de huren ná de aanpak omhoog gaan?
Antwoord: De huur en de kwaliteit van de woning zijn tegenwoordig steeds meer van elkaar losgekoppeld. Dat komt o.a. doordat de huur voor een deel wordt bepaald door de WOZ waarde (de marktwaarde). Ook slechte en kleine woningen kunnen een hoge WOZ-waarde hebben, bijvoorbeeld doordat ze in een goede buurt staan. Ze krijgen dan een relatief hoge huur voor de kwaliteit die de woning heeft. In sommige buurten laat Bo-Ex de WOZ-waarde daarom bewust een minder grote rol spelen bij het vaststellen van de huur. In de andere richting kan een woning met veel kwaliteit juist toch een relatief lage huur hebben. Dat komt omdat Bo-Ex verplicht is haar woningen te verhuren onder bepaalde huurgrenzen. Zo moet Bo-Ex zo’n 75 % van haar woningen verhuren onder een huurprijs van rond de 600 euro. Als je kijkt naar de kwaliteit van de woningen zou dan in sommige vallen méér huur mogen worden gevraagd. De huren die voor woningen worden gevraagd kunnen daardoor soms zeer willekeurig overkomen. In complex 507 zou het misschien kunnen gebeuren dat sommige woningen na de aanpak in huur naar beneden gaan.
Wil de aanpak van ons complex financieel verantwoord zijn dan gaat het om de totale investering + de kosten van exploitatie in relatie tot de gemiddelde opbrengsten uit de huur over een periode van 25 tot 40 jaar. In de scenariofase gaat we het allemaal doorrekenen.